desc_Logo-Erasmus-.jpg

El nou programa Erasmus+ 2021-2027 i les seves prioritats

La Comissió Europea va presentar el nou programa Erasmus+ per al període 2021-2027, amb un pressupost d'una mica més de 28.000 milions d'euros. El nou Erasmus+ serà més inclusiu, més digital i més ecològic, donant suport a la transformació digital, la inclusió i la diversitat, a més del medi ambient i la lluita contra el canvi climàtic.

Gràcies a aquest renovat Programa, es finançaran projectes de mobilitat i cooperació transfronterera relacionats amb l'aprenentatge per a 10 milions de persones de totes les edats i tots els orígens.

Quant a les seves prioritats:

Erasmus+ serà més inclusiu: oferirà majors oportunitats a tota mena de persones, incloses les persones amb orígens culturals, socials i econòmics diversos. Es facilitaran els tràmits de sol·licitud perquè les organitzacions més petites puguin presentar sol·licituds gràcies a les associacions a petita escala i a l'ús de subvencions simplificades.

Erasmus+ serà més digital: Erasmus+ donarà suport al desenvolupament de capacitats digitals, d'acord amb el Pla d'Acció d'Educació Digital. Oferirà formació i intercanvis digitals d'alta qualitat a través de plataformes com eTwinning, School Education Gateway i fomentarà els períodes de pràctiques en el sector digital.

Erasmus+ serà més sostenible: D'acord amb el Pacte Verd Europeu, el programa promourà que els participants utilitzin maneres de transport més sostenibles com el tren i l'autobús. També invertirà en projectes que promoguin la sensibilització sobre qüestions mediambientals i facilitarà els intercanvis relacionats amb la mitigació de la crisi climàtica.

Per aconseguir aquests objectius, el nou programa ha estat dissenyat de manera que l'accés de les organitzacions sigui més fàcil que mai. L'acreditació Erasmus és fonamental per a aquest propòsit.

ACREDITACIÓ ERASMUS


L'acreditació Erasmus permet a les organitzacions accedir a les oportunitats de mobilitat d'aprenentatge en el marc de l'acció clau 1 del programa. L'acció clau 1 fa costat a les organitzacions perquè ofereixin oportunitats de desenvolupament professional i personal a estudiants, professors, formadors i altre personal educatiu.

L'acreditació Erasmus és una forma nova d'accedir a les activitats de mobilitat del nou programa. És com un carnet de soci per a l'acció de mobilitat del programa.

Les organitzacions només necessiten obtenir l'acreditació una vegada a fi de rebre finançament
per a les activitats de mobilitat de l'acció clau 1 durant els set anys del programa.

L'acreditació Erasmus permet a les organitzacions accedir a les oportunitats de mobilitat d'aprenentatge
en el marc de l'acció clau 1 del programa. L'acció clau 1 fa costat a les organitzacions perquè ofereixin oportunitats de desenvolupament professional i personal a estudiants, professors, formadors i altre personal educatiu.

Activitats a les quals es dona suport:

  • Mobilitats del personal mitjançant períodes d'observació, períodes de docència i cursos.
  • Mobilitats individuals d'estudiants escolars, adults i d'FP, alumnes en pràctiques i acabats de graduar.
  • Mobilitat individual i de grup d'alumnes d'educació escolar.


Com es sol·liciten les acreditacions Erasmus?

Les sol·licituds es presenten en l'agència nacional del seu país. El procés de sol·licitud se centra en la creació
del seu Pla Erasmus. En el pla s'estableix com pretén la seva organització organitzar les activitats de mobilitat i què és el que espera aconseguir en executar-les. El Pla Erasmus ha de cobrir almenys dos anys. Per a la seva ampliació no és necessari presentar una nova sol·licitud.


El procés de sol·licitud és senzill. El formulari de sol·licitud li ofereix un marc per a crear el seu
Pla Erasmus. Cada secció conté explicacions i orientació.

formulario_comentado_ka121_adu_2022.pdfformulario_comentado_ka121_adu_2022.pdf

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

Acció Clau 1:(Ka1) Mobilitat De Les Persones

NOVETAT: En els projectes KA1 poden realitzar mobilitats personal educatiu i alumnat. Proporcionen oportunitats d'aprenentatge per a l'alumnat i personal educatiu i donen suport a la internacionalització i desenvolupament institucional dels centres educatius.

Tipus d'activitats: observació (job-shadowing), cursos, mobilitat individual o en grup per a estudiants, acolliment d'experts convidats, etc.

Els centres/organitzacions educatius poden sol·licitar finançament de dues formes: Projectes a curt termini (KA122) o Projectes acreditats (KA121).

PROJECTES A curt termini (KA122)

▶ Durada: de 6 a 18 mesos.

▶ Màxim: 30 participants en mobilitats (sense incloure visites preparatòries i acompanyants)

▶ Per a centres amb poca experiència en Erasmus+ o centres que desitgen dur a terme un nombre limitat d'activitats.

▶ NO poden sol·licitar-los ni coordinadors de consorcis, ni organitzacions acreditades.

PROJECTES ACREDITATS (KAd)
▶ Per a centres o organitzacions educatives amb l'Acreditació Erasmus+ en el sector d'Educació Escolar (obtinguda en la convocatòria 2020): Acreditats per al període 2021-2027, tenen les seves mobilitats “pre-finançades” per al període de 7 anys del nou programa.

▶ Per a Consorcis de mobilitat: Liderats/coordinats per una organització amb l'acreditació Erasmus per a
consorcis. No és necessari que la resta de membres del consorci estigui acreditat.

▶ Reben finançament regularment (anual) per a activitats de mobilitat que contribueixin a la implementació gradual del seu Pla Erasmus.


Acció Clau 2:(Ka2) Cooperació Entre Organitzacions I Institucions

Per al sector d'Educació Escolar, hi ha dos tipus d'associacions possibles:

ASSOCIACIONS A PETITA ESCALA (KA210)

Per a organitzacions escolars noves o amb poca experiència en Erasmus.

Associacions dirigides a almenys una prioritat horitzontal (sostenibilitat mediambiental, inclusió i diversitat, dimensió digital) i/o almenys una prioritat específica del seu sector d'educació.

ASSOCIACIONS DE COOPERACIÓ (KA220)

Més orientades a centres amb experiència i/o acreditació Erasmus

Objectius:

▶ Millorar la qualitat del treball, les activitats i les pràctiques de les organitzacions i institucions implicades, obrint-se a nous agents que normalment no estan inclosos en un sector.

▶ Desenvolupar la capacitat de les organitzacions per a treballar a nivell transnacional i entre sectors.

▶ Atendre prioritats i necessitats comunes

▶ Propiciar la transformació i el canvi (a nivell individual, sectorial o d'organització) donant lloc a millores i nous enfocaments de manera proporcional al context de cada organització.


Acció Clau 3:(Ka3) Suport Al Desenvolupament De Polítiques I A La Cooperació

Accions Jean Monnet: Promouen el Coneixement sobre la Unió Europea