Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals

Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa
Conselleria d'Educació i Formació Professional
C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors, 2a planta (Polígon de Son Fuster)
07009 Palma

☏ +34 971 177 778
spl@dgpice.caib.es

Cap de servei: Mercedes Isern Toral
Auxiliar administratiu: Antònia Crespí


Persona de contacte de cada programa

Maria Antònia Martí Alba

 • Erasmus+ FP i Educació Superior
 • Projectes de consorci Erasmus+ FP KA102 i KA121 "EuroFP Balears"
 • Europass
 • National VET Team

Francina Perelló Carbonell

 • Auxiliars de conversa

Montserrat Casanovas Stobart

 • Erasmus+ Educació Escolar i Educació per a Adults
 • Reconeixement de crèdits de formació del programa Erasmus+
 • Europass
 • eTwinning
 • Suport a les convocatòries d’immersió lingüística del MEFP
 • Dinamització de la Secció d’alemany (Conveni de col·laboració, convocatòria d’ajuts per a participar en els cursos de formació a Alemanya, formacions metodològiques per al professorat d’alemany, exàmens de certificació A2 i B1 d’alemany)
 • “Sprechen wir Deutsch! – On va parler français, intercanvis entre centres educatius de titularitat pública i centres educatius de territoris de parla alemanya o francesa”.

Mònica Salgado Blesa

 • Batxibac
 • Europarlament
 • Cooperació Educativa Francesa (DELF)
 • Conveni British Council
 • Programa de Llengua Àrab i Cultura Marroquina
 • Formació en noves metodologies
 • Suport a les convocatòries d’immersió lingüística CAIB
 • Suport tècnic al programa auxiliars de conversa