Convocatòria de quatre ajuts per participar en quatre cursos de llengua i metodologia de l'ensenyament de la llengua i cultura alemanyes per al professorat que imparteix l'assignatura d'alemany com a llengua
estrangera als centres educatius sostinguts amb fons públics.

Resolucio convocatòria beques del professorat 2022