desc_LOGO COFINANCIADO ERASMUS.png

Beques Erasmus+ de la Conselleria.
Projectes Erasmus+ KA102 de consorci "EuroFP Balears"

La Conselleria d'Educació i Formació Professional, mitjançant el Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals, coordina projectes de mobilitat  Erasmus+ KA102 de consorci, en els quals participen centres educatius públics i concertats de les Illes Balears que imparteixen FP Bàsica o CFGM d'FP, Ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny, i Ensenyaments Esportius. Gràcies a aquests projectes, els centres participants poden oferir els següents tipus de beques de mobilitat Erasmus + al seu alumnat i professorat:

  • Formació d'alumnes d'FPB i CFGM: beques d'entre 2 i 13 setmanes per realitzar pràctiques en empreses a l'estranger (convalidables per hores del mòdul FCT o extracurriculars).
  • Ampliació de la formació d'alumnes d'FPB i CFGM acabats de titular: beques d'entre 1 i 12 mesos per realitzar pràctiques en empreses a l'estranger.
  • Formació de professors d'FPB i CFGM: beques d'entre 1 i 8 setmanes per fer estades formatives en empreses, períodes d'observació (job shadowing) o períodes de docència a l'estranger.
  • Desplaçaments de professors vinculats a les pràctiques dels alumnes: ajudes econòmiques perquè el professorat del centre pugui acompanyar els estudiants durant el viatge d'anada i els primers dies a l'estranger, i preparar i/o supervisar les pràctiques dels estudiants a l'estranger.
  • Mobilitats entrants d'especialistes d'empreses estrangeres: beques perquè personal d'empreses dels països del programa Erasmus+ col·labori en la docència al centre durant 1 setmana.

Projectes subvencionats

Projecte Conveni Cursos escolars Pressupost
EuroFP Balears V 2019-1-ES01-KA102-063739 2019/20 a 2021/22 1.153.946,00 €
EuroFP Balears IV 2018-1-ES01-KA102-049410 2018/19 a 2020/21 648.037,00 €
EuroFP Balears III 2017-1-ES01-KA102-037681 2017/18 i 2018/19 228.982,00 €
EuroFP Balears II 2016-1-ES01-KA102-024450 2016/17 i 2017/18 194.616,00 €
EuroFP Balears 2015-1-ES01-KA102-014810 2015/16 i 2016/17 222.825,00 €
  2.448.406,00 €

desc_EuroFP. Pressupost projectes i mobilitats adjudicades.jpg