Torna

Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals

.

DELF Escolar

L’Institut Français d’Espagne és una institució cultural i d’ensenyament situada en el territori espanyol i dependent de l’Estat francès, que té com a objectiu prioritari la promoció de la llengua francesa a l’estranger i el foment de la cooperació cultural internacional.

Ambdues institucions volen continuar la cooperació mútua que mantenen des de fa anys en el camp de l’ensenyament i de l’educació, i concretament en l’organització conjunta de proves dels exàmens del Diploma d’Estudis en Llengua Francesa (DELF). Aquest és un diploma oficial del Ministeri d’Educació francès i té 4 nivells: A1, A2, B1 i B2, d’acord amb el marc europeu comú de referència per a les llengües. Per tal de facilitar als alumnes l’obtenció del diploma oficial, versió escolar, del Ministeri d’Educació francès es fa necessària la renovació de l’acord específic per a l’organització de les proves del Diploma d’Estudis en Llengua Francesa (DELF).

Aquest conveni tindrà una vigència anual renovable fins a un màxim de quatre anys, des del moment de la seva signatura. La renovació, amb l’acord exprés d’ambdues parts, serà mitjançant la subscripció d’una addenda prèvia a l’extinció de la vigència del conveni, per un període d’un any.

1. QUI ES POT PRESENTAR-SE A LES PROVES?

Alumnes escolaritzats en centres sostinguts amb fons públics que estudien francès a:

-Secundària

-Batxillerat

-FP Grado medio

 Nivells A1, A2, B1 i B2 DELF scolaire


2. ON ES REALITZEN LES PROVES DEL DELF SCOLAIRE?

Els exàmens del DELF scolaire es realitzen a instituts d’educació secundària