Condicions de pagament de les mostres

 

Per dur a terme el pagament del servei d’anàlisis s’ha d’efectuar un ingrés al següent compte bancari:

CAIXABANK IBAN: ES03-2100-3708-3613-0028-0719 (Beneficiari: Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera de les Illes Balears). 

Concepte: ANÀLISI + nom del sol·licitant + identificació de la mostra. 

Els preus inclouen IVA (21%). La factura s'emetrà per correu electrònic, una vegada realitzat el pagament. 

Telèfon de contacte: 971 17 60 84 (extensió 62765)

Correu electrònic: irfap@caib.es

Anàlisi de terra

Concepte

Paràmetres

Preu
(IVA inclòs)

Bàsica 

pH, conductivitat elèctrica a 25ºC, matèria orgànica, nitrogen total, carbonats, calcària activa, fòsfor Olsen, potassi i capacitat d'intercanvi catiònic

31,76 €
Completa Bàsica, textura, percentatge de saturació i elements de sodi, calci i magnesi 50,82 €

Anàlisi d’aigua de reg

Concepte

Paràmetres

Preu 

(IVA inclòs)

Bàsica

pH, conductivitat elèctrica, clorurs, bicarbonats, nitrats, nitrits, sulfats, sodi, calci, magnesi, fòsfor, potassi, bor i amoni

31,76 €
Microbiològica 

Bàsica, microbiològica (Escherichia coli i coliforms totals)

49,91 €Anàlisi foliar

Concepte

Paràmetres

Preu

(IVA inclòs)

Completa Fòsfor, nitrogen, calci, potassi, magnesi, ferro, manganès i zinc 40,84 €