Cultiu de vinya

    

Títol del projecte: Història i evolució de varietats minoritàries de vinya de les Illes Balears
 

Publicacions:

 • MARTORELL, A.; BOTA, J.; CIFRE, J.; LUNA, J. "Història i evolució de varietats minoritàries de vinya de les Illes Balears". Universitat de les Illes Balears i Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori.
   

Títol del projecte: Caracterització morfològica i agronòmica de varietats autòctones de Balears i avaluació de la seva aptitud enològica: composició antociànica i perfil aromàtic"
 

Publicacions:


Títol del projecte: Obtenció de fibra alimentària i compostos antioxidants a partir de productes i subproductes derivats de la indústria vitivinícola


Publicacions:

     

Títol del projecte: Estudi sanitari, preservació i caracterització de varietats minoritàries de vinya a Balears. Confirmació de genotips únics mitjançant l'aplicació de marcadors moleculars. Recuperació sanitària de genotips infectats mitjançant tècniques de biotecnologia

Publicacions:

    

Títol del projecte: Caracterització, sanejament i conservació de material vegetal vitícola de l'illa de Mallorca

Publicacions:

 • CIFRE, J.; MORENO, M.; RIERA, D.; CARÁMBULA, C.; ESCALONA, J. M.; MEDRANO, H. "Clonal selection of the main Majorcan grapevine varieties: the influence of virus infection on production and quality parameters". Jornades GESCO (2005). Geisenheim (Alemanya).
 • CARÁMBULA, C.; MORENO, M. T.; RIERA, D.; CRETAZZO, E.; TOMÁS, M.; POU, A.; ESCALONA, J. M.; MARTORELL, A.; MEDRANO, H.; CIFRE, J. (2006). "Selección clonal de las principales variedades autóctonas de Baleares". Ponència en el XXIX Congrés Mundial de la Vinya i del Vi, Logronyo (Espanya).
 • CRETAZZO, E.; ROSSELLÓ, J.; CARÁMBULA, C.; MORENO, M. T.; TOMÁS, M.; RIERA, D.; POU, A.; MARTORELL, A.; MEDRANO, H.; CIFRE, J. (2007) "Clonal selection of the main Majorcan grapevine varieties: environmental effects on production and quality parameters in preselected plants". Proceedings of the 15th GESCO Meeting, Porec, Croatia, pp. 1262-1272.
 • CRETAZZO, E.; TOMÁS, M.; PADILLA, C.; ROSSELLÓ, J.; MEDRANO, H.; PADILLA, V.; CIFRE, J. "Incidence of virus infection in old vineyards of local grapevine varieties from Majorca: implications for clonal selection strategies". Spanish Journal of Agricultural Research. Vol. 8 (2010), núm. 2, p. 409-418.
 • CRETAZZO, E.; PADILLA, C.; CARÁMBULA, C.; HITA, I.; SALMERO, E.; CIFRE, J. "Comparison of the effects of different virus infections on performance of three Majorcan grapevine cultivars in field conditions". Annals of Applied Biology. Vol. 156 (2010), p. 1-12.
 • CRETAZZO, E.; MENEGHETTI, S.; DE ANDRE, M. T.; GAFORIO, L.; FRARE, E.; CIFRE, J. "Clone differentiation and varietal identification by means of SSR, AFLP, SAMPL and M-AFLP in order to assess the clonal selection of grapevine: the case study of Manto Negro, Callet and Moll, autochthonous cultivars of Majorca". Annals of Applied Biology. Vol. 157 (2010), p. 213-227.

     

Títol del projecte: Recuperació de Malvasia de Banyalbufar: caracterització agronòmica i enològica
 

 Publicacions:

 • MEDRANO, H.; CARÁMBULA, C.; TOMÁS, M.; CIFRE, J.; BOTA, J.; ESCALONA, J. M.; "Malvasia de Banyalbufar. Recuperación y caracterización de una variedad en peligro de extinción". Tecnología del Vino. Vol. 27 (2005), p. 34-38.
 • CARÁMBULA, C.; SAMPOL, B.; BOTA, J.; CIFRE, J.; MEDRANO, H.; ESCALONA, J. M. "Efecto de infección vírica en el crecimiento y la fotosíntesis de Vitis vinifera L. cv malvasía de Banyalbufar". A: Congrés Nacional de Ciències Hortícoles (2005). Porto (Portugal).
 • CARÁMBULA, C.; SAMPOL, B.; BOTA, J.; CIFRE, J.; MEDRANO, H.; ESCALONA, J. M. "Effects of virus infection on growth and photosynthesis in Vitis vinifera L. cv malvasía de Banyalbufar". A: Congrés de Malvasies de la Mediterrània (2005). Croàcia.
 • MEDRANO, H.; CARÁMBULA, C.; ESCALONA, J. M. "Comportamiento agronómico y enológico de la malvasía de Banyalbufar saneada con técnicas de cultivo in vitro". A: XXIX Congrés Mundial de la Vinya i del Vi (2006). Logronyo (Espanya).