Torna

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

Informació pública per a una sol·licitud de reconeixement, en concret, d’utilitat pública, autorització administrativa i aprovació d’execució del projecte per a la distribució de gas natural i instal·lació de planta satèl·lit de GNL al terme municipal de Ciutadella de Menorca.

S’hi poden formular les al·legacions que es considerin pertinents, en el termini de 30 dies comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci.

Documentació: