Torna

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

Comunicació de l'estat de tramitació dels expedients presentats a la convocatòria de subvencions fotovoltaiques i microeòliques per a PIMEs i particulars (2020)

En els següents links trobareu les comunicacions conjuntes realitzades dintre del marc de la convocatòria de subvencions fotovoltaiques per a PIMEs i particulars.

Per facilitar que els sol·licitants coneguin l'estat de tramitació de la seva subvenció, els expedients s'agruparan segons la data de presentació de la sol·licitud (cal tenir en compte que aquells expedients en els que s'hagi presentat documentació complementària, la data que es tindrà en compte serà el dia que es va presentar la darrera documentació).

Així, cal entrar dintre de les comunicacions que corresponguin a la data en què es va presentar la documentació i buscar el nom del sol·licitant dintre del document (es recomana pitjar "Ctrl+F" i indicar el nom del sol·licitant).

Expedients amb anomalies

Expedients presentats els dies 7 i 8 de gener de 2020 amb anomalies

Expedients presentats entre el 9 i els 16 de gener de 2020 amb anomalies

Expedients presentats entre el 17 de gener de 2020 i l'exhauriment del crèdit de la convocatòria amb anomalies

Propostes de resolució d'expedients favorables

Expedients presentats els dies 7 i 8 de gener de 2020 amb proposta de resolució

Expedients presentats entre el 9 i els 16 de gener de 2020 amb proposta de resolució

Resta d'expedients amb proposta de resolució

Expedients que s'han pogut resoldre amb l'ampliació de crèdit

Expedients que s'han pogut resoldre amb les renúncies presentades

Resolucions de concessió de subvencions

Resolució definitiva dels expedients favorables presentats el 7 i 8 de gener de 2020

Resolució definitiva dels expedients favorables presentats entre el 9 i el 16 de gener de 2020

Resta d'expedients amb resolució

Expedients que s'han pogut resoldre amb l'ampliació de crèdit

Propostes de desvinculació

Proposta de desvinculació d'expedients justificats