Comunicació de l'estat de tramitació dels expedients presentats a la convocatòria de subvencions fotovoltaiques i microeòliques per a PIMEs i particulars (2021)

En els següents links trobareu les comunicacions conjuntes realitzades dintre del marc de la convocatòria de subvencions fotovoltaiques per a PIMEs i particulars.

Per facilitar que els sol·licitants coneguin l'estat de tramitació de la seva subvenció, els expedients s'agruparan segons la data de presentació de la sol·licitud (cal tenir en compte que aquells expedients en els que s'hagi presentat documentació complementària, la data que es tindrà en compte serà el dia que es va presentar la darrera documentació).

Així, cal entrar dintre de les comunicacions que corresponguin a la data en què es va presentar la documentació i buscar el nom del sol·licitant dintre del document (es recomana pitjar "Ctrl+F" i indicar el nom del sol·licitant).


      Expedients amb anomalies

500 primers expedients presentats el 15 de gener de 2021 amb anomalies (BOIB de 25/03/2021)

Expedients del 501 al 1.000 amb anomalies (BOIB de 29/04/2021)

Tercera comunicació d'anomalies (BOIB de 03/06/2021)

Quarta comunicació d'anomalies (BOIB de 08/07/2021)

     

Propostes de resolució d'expedients favorables

500 primers expedients presentats el 15 de gener de 2021 amb proposta de resolució (BOIB de 25/03/21)

Expedients del 501 al 1000 amb proposta de resolució (BOIB de 26/04/2021)

Tercera proposta de resolució (BOIB de 27/05/2021)

Quarta proposta de resolució (BOIB de 29/06/2021)

Cinquena proposta de resolució (BOIB de 18/09/2021)

Sisena proposta de resolució

     

Resolucions d'expedients favorables

500 primers expedients presentats el 15 de gener de 2021 favorables (BOIB de 13/5/2021). Les dates límits per justificar són el 13/08/2021 per a particulars i el 13/11/2021 per a la resta

Expedients del 501 al 1.000 amb resolució favorable (BOIB de 27/05/2021) Les dates límits per justificar són el 27/08/2021 per a particulars i el 15/11/2021 per a la resta

Tercera resolució d'expedients favorables (BOIB de 22/07/2021). Les dates límits per justificar són el 22/10/2021 per a particulars i el 15/11/2021 per a la resta

Quarta resolució d'expedients favorables (BOIB de 04/09/2021). La data límit per justificar és el 15/11/2021

Cinquena resolució d'expedients favorables (BOIB núm. 140, de 16-10-2021). La data límit per justificar és el 15/11/2021

Sisena resolució d'expedients favorables ((BOIB núm. 153, de 6-11-2021). La data límit per justificar és el 15/11/2021

Proposta de desvinculació

        1a Proposta de desvinculació d'expedients justificats (BOIB núm. 157, de 13 de novembre de 2021)

        2a Proposta de desvinculació d'expedients justificats (BOIB núm. 163, 25 de novembre de 2021)

        3a Proposta de desvinculació d'expedients justificats (BOIB núm. 175, 23 de desembre de 2021)

        4a Proposta de desvinculació d'expedients justificats (BOIB núm. 39, 19 de març de 2022)

        5a Proposta de desvinculació d'expedients justificats (BOIB núm. 59, 5 de maig de 2022)

6a Proposta de desvinculació d'expedients justificats (BOIB núm.80, de 21 de juny de 2022)

Resolució de desvinculació/pagament

- Resolució de desvinculació i pagament d'expedients justificats (BOIB núm.24, de 23 de ferber de 2023)

-Resolució de minoració de l'import i pagament d'expedients justificats (BOIB núm.59, de 9 de maig de 2023)

 

      Resolucions de revocació d'expedients sense justificar

        1a Resolució de revocació d'expedients sense justificar (BOIB núm. 130, de 21 de setembre de 2021)

        2a Resolució de revocació d'expedients sense justificar (BOIB núm. 8, de 13 de gener de 2022)

3a Resolució de revocació d'expedients sense justificar (BOIB núm. 31, de 1 de març de 2022)

4a Resolució de revocació d'expedients sense justificar (BOIB núm. 39, de 19 de març de 2022)

5a Resolució de revocació d'expedients sense justificar (BOIB núm. 57, de 30 d'bril de 2022)

6a Resolució de revocació d'expedients sense justificar (BOIB núm. 76, de 11 de juny de 2022)

7a Resolució de revocació d'expedients sense justificar (BOIB núm.96, de 26 de juliol de 2022)

     Propostes de revocació d'expedients amb anomalies no esmenables

       Primera proposta de revocació d'expedients amb anomalies no esmenables (BOIB núm. 59, de 5 de maig de 2022)

       Segona proposta de revocació d'expedients amb anomalies no esmenables (BOIB núm. 81, de 23 de juny de 2022)

Tercera proposta de revocació d'expedients amb anomalies no esmenables (BOIB núm.102, de 4 d'agost de 2022)

Resolucions de revocació d'expedients amb anomalies no esmenables

Primera resolució de revocació d'expedients amb anomalies no esmenables (BOIB núm.72, de 2 de juny de 2022)

Segona resolució de revocació d'expedients amb anomalies no esmenables (BOIB núm.102, de 4 d'agost de 2022)

Tercera resolució de revocació d'expedients amb anomalies no esmenables (BOIB núm.121, de 15 de setembre de 2022)

Resolucions de revocació d'expedients que no han esmenat les anomalies de justificació

Primera resolució de revocació d'expedients que no han esmenat les anomalies de justificació en termini (BOIB núm. 89, de 9 de juliol de 2022)

Segona resolució de revocació d'expedients que no han esmenat les anomalies de justificació en termini (BOIB núm. 95, de 23 de juliol de 2022)

3. Resolució de revocació d'expedients que no han esmenat les anomalies de justificació en termini (BOIB núm. 21, de 16 de febrer de 2023)

   Resolució d'expedients arxivats per haver-se exhaurit el crèdit destinat a
la convocatòria

Resolució d'expedients arxivats (BOIB núm. 38, de 17 de març de 2022)

Resolució d'expedients arxivats (BOIB núm. 78, de 16 de juny de 2022)