Torna

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

Anunci de la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius d’obertura del tràmit d’informació pública per a una sol·licitud d’aprovació del projecte d’execució i de reconeixement, en concret, de la utilitat pública del projecte d’antena de connexió amb la urbanització Cas Mut per al subministrament de gas natural, al terme municipal d’Eivissa

Documentació adjunta: