Torna

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

Anunci de la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius de l’obertura del tràmit d’informació pública per a una sol·licitud d’aprovació del projecte d’autorització administrativa prèvia, d’execució i de reconeixement, en concret, de la utilitat pública del ramal per a la cogeneració del ParcBit, al terme municipal de Palma

Documentació adjunta: