Torna

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

Anunci de la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius d’obertura del tràmit d’informació pública per a una sol·licitud d’aprovació d’autorització administraiva prèvia per a la distribució de gas natural canalitzat en el Port d’Andratx, TM d’Andratx.

Documentació adjunta: