Torna

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

Anunci de la Conselleria de Transició Energètica I Sectors Productius d’obertura del tràmit d’informació pública per a una sol·licitud d’aprovació del projecte d’autorització d’execució d’instal·lacions i, en concert, declaració d’utilitat pública del tram en sòl rústic del projecte de xarxa troncal El Toro-Son Ferrer, al terme municipal de Calvià (Illes Balears)

Documentació adjunta: