Torna

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

Anunci de la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius d’obertura del tràmit d’informació pública per a una sol·licitud d’aprovació del projecte d’autorització administrativa prèvia, execució i reconeixement, en concret, d'utilitat pública del projecte pel ramal de distribució de gas natural canalitzat a la bugaderia Més Blanca S.L. al terme municipal de Sa Pobla (Mallorca).

Documentació adjunta: