Torna

Portal Consum

 

Full de reclamacions i cartell informatiu

 

OBLIGACIONS DE LES EMPRESES UBICADES A LES ILLES BALEARS EN MATÈRIA DE FULLS DE RECLAMACIÓ I CARTELLS INFORMATIUS

El Decret 46/2009, de 10 de juliol, sobre els fulls de reclamació o de denúncia en matèria de consum (BOIB núm. 103, de 19 de juliol de 2009), obliga tots els comerços, serveis i activitats professionals ubicats a les Illes Balears, que mitjançant la titularitat d’establiments o qualsevol altra forma comercialitzin béns o prestin serveis a persones consumidores o usuàries, a:

 • Disposar dels fulls de reclamació o denúncia de consum regulats en el mateix Decret, integrats per jocs unitaris d’impresos de tres fulls per joc (per al reclamant, per a l’Administració i per al reclamat) i redactats en català i castellà necessàriament.
  A aquest efecte, i per tal de donar facilitats a les empreses i els professionals, la Direcció General de Consum ha habilitat un sistema de descàrrega gratuïta del document que s’hi acompanya en format pdf, com a model oficial autoemplenable i integrat pels tres exemplars, i que permet imprimir-lo, una vegada emplenades les dades identificatives de l’empresa o dels professionals.
  La formalització d’aquestes dades de forma incomplerta o errònia, intencionadament, té la mateixa consideració que la negativa a lliurar els fulls de reclamació o denúncia, als efectes del Decret.
  La resta de dades del document correspon emplenar-les a les persones consumidores reclamants, que poden presentar davant l’administració de consum l’exemplar corresponent.
  La persona responsable o qualsevol empleat de l’establiment o servei ha de lliurar els fulls de reclamació o denúncia a la persona consumidora o usuària quan els sol·liciti, gratuïtament i a la mateixa dependència on es trobi en el moment de formular la sol·licitud de lliurament.
  En els supòsits de negativa a lliurar el full de reclamació o denúncia, o en cas que en manqui la disponibilitat a la dependència, la persona consumidora pot formular la reclamació o denúncia directament davant l’administració de consum.
   
 • Exposar permanentment i en un lloc perfectament visible un cartell informatiu, redactat en català i castellà, amb la llegenda «Hi ha fulls de reclamació o de denúncia a disposició del consumidor o usuari».
  En aquest cartell es pot incloure la mateixa llegenda redactada, a més, en les llengües estrangeres que el titular de l’establiment consideri adients.
  Les dimensions del cartell no han de ser inferiors a un full DIN A4, i les de les lletres no poden ser inferiors a 2 centímetres.
  La Direcció General de Consum ha habilitat un sistema de descàrrega gra-tuïta del document, que s’hi acompanya en format pdf, com a model ofici-al, i que permet imprimir-lo.

  Full de reclamacions autoemplenable
  lazo_pdf.gif

   

  Cartell de Full de reclamacions
  lazo_pdf.gif