Torna

Les reserves marines a les Illes Balears

Regulació d'activitats

Seguidament s'exposen els aspectes bàsics de les activitats permeses dins la reserva marina.

En cas de necessitar més informació o resoldre algun dubte es pot consultar l'apartat de normativa, o bé contactar amb el Servei de Recursos Marins ja sigui telefònicament o enviant un missatge a l'adreça de correu electrònic: reservesmarines@dgpesca.caib.es

A) La pesca professional d'arts menors

  • La pesca professional d’arts menors és permesa excepte a la zona de protecció especial. Dins la reserva, bàsicament hi treballen les embarcacions adscrites a les confraries de Santanyí i de la Colònia de Sant Jordi.

   imatge1

  • Els ormeigs permesos d’arts menors són: els tremalls, els boleros, les xarxes molleres i gerreteres. Quant els arts de parada, es poden utilitzar la solta, l’almadrava i la moruna. Altres aparells utilitzables són: la llampuguera, el palangró, la fluixa, el curricà de fons, el volantí, la potera, la nansa per a llagosta i el caduf per al pop.
  • La pesca d’arrossegament es pot dur a terme a fondàries superiors als 50 metres. Només poden ser autoritzades les embarcacions adscrites a la Confraria de Pescadors de Santanyí. Aquestes embarcacions han de dur caixa blava o altre sistema de control equivalent. Hi ha un període de veda per a la pesca d’arrossegament que va des de l'1 d'agost al 30 de setembre, i dos períodes de veda amb l'horari reduït entre l'1 i el 31 de juliol i entre l'1 i el 31 d'octubre, durant aquests dos períodes sols es podrá pescar entre les 5.30 i les 9,00 h.

B) Pesca recreativa i marisqueig des de terra i des d'embarcació

- Es prohibeix específicament la pesca amb peix viu com a esca.

- Els hams del volantí han de ser d’una amplada superior als 7 mm (sinus), excepte per a la pesca del raor que han de ser superiors als 5,7 mm.

- S’estableix un límit de captura d’un exemplar per dia i pescador per a les espècies indicades a l’apartat: Talles mínimes i límits de captura a les reserves.

- Els campionats de pesca amb mort, no estan permesos.

-Enllaç al web per obtenir més informació sobre les llicències de pesca. Enllaç web.


Des de terra es pot practicar tots els dies, excepte a la zona de protecció especial, on no hi està permesa.

imatge2


Els ormeigs permesos són: el volantí o la canya (amb rodet o sense) amb un màxim de 6 hams, la potera, la fitora (només per a la pesca diürna), el salabre i els ormeigs específics per a la captura de puu (corda, bou i baveró). També es pot autoritzar l’ús del rall com a ormeig tradicional.

Des d'embarcació es pot practicar tots els dies, excepte a la zona de protecció especial i la zona de veda.

Els ormeigs permesos són: el curricà de fons; la fluixa; la potera per a cefalòpodes, amb un màxim d’una línia amb dues poteres per pescador; la canya, amb rodet o sense; el volantí, amb un màxim d’una línia/canya per pescador i un màxim de quatre hams; i els estris imprescindibles per pujar les peces a bord, com el salabre.

barques.jpg

A efectes del seguiment de l'activitat pesquera i l'evolució dels recursos marins els armadors de les embarcacions autoritzades hauran de dur un registre de l'activitat, o bé a través de l'apartat de registre d'activitat de l'aplicació mòbil Diari de Pesca Recreativa. Per donar-se d'alta cal sol·licitar-ho amb el tràmit següent: Registre d'activita amb l'aplicació mòbil.

Per a més informació sobre l'aplicació mòbil, cal clicar sobre l'enllaç: Diari de pesca recreativa

També es pot declarar l'activitat amb els documents que pot descarregar clicant sobre el següent enllaç: Registre captures Migjorn_CAT.pdfRegistre captures Migjorn

No presentar el registre de captures comportarà la pèrdua de la llicència.

C) Pesca submarina:

- Hi està permesa excepte a les següents zones:

 • Zona de protecció especial
 • Zona de veda de pesca recreativa
 • Àmbit marí del Parc Natural Maritimoterrestre Es Trenc-Salobrar de Campos


- Es pot practicar els dilluns, dimarts, dissabtes, diumenges i festius.

- A part de la llicència de pesca, cal una autorització individual específica, que té una durada d’un any. Enllaç per obtenir l’autorització.

- Els pescadors submarins han de comunicar les captures obtingudes a la Direcció General. Enllaç per obtenir el full de captures.

D) El busseig esportiu

   • El busseig amb escafandre autònom es pot practicar, excepte a l'àrea de protecció especial.
   • Requereix d'un permís individual o col·lectiu, que lliura l'òrgan competent en la matèria. Enllaç web.
   • Les immersions en apnea són lliures a tota la reserva marina.

   • En tots els casos, queda prohibit als bussejadors d'escafandre o en apnea dur, tant en la immersió com en les embarcacions, qualsevol tipus d'instrument que es pugui utilitzar per a la pesca submarina o l'extracció d'espècies marines (llevat del ganivet de seguretat).
   • Es prohibeix l’alimentació o “feeding” de les espècies.

  D) Altres activitats

  La pràctica del busseig i la presa de mostres de flora i de fauna amb finalitats científiques, les ha d’autoritzar expressament la Direcció General competent.

  desc_Regulació_Migjorn.jpg

  imatge5