Torna

Les reserves marines a les Illes Balears

Plànol de situació i zonificació

A l’est de la reserva marina, dins les aigües compreses entre cala Figuereta i la punta des Baus, s’estableix una àrea de protecció especial de 304 hectàrees.

A la zona de contacte entre la reserva marina i el Parc Nacional Maritimoterrestre de Cabrera s’ha establert una zona de veda per a la pesca recreativa de 1.672 hectàrees.

Per altra banda, la declaració del Parc Natural Maritimoterrestre Es Trenc-Salobrar de Campos ha suposat la creació y protecció d’una àrea marina que està inclosa dins la reserva marina.

imatge