Torna

Les reserves marines a les Illes Balears

Regulació d'activitats

Seguidament, s’exposen els aspectes bàsics respecte a les activitats regulades dins la reserva marina.

En el cas de necessitar més informació o resoldre algun dubte, o bé es pot consultar l’apartat de normativa, o bé contactar amb el Servei de Recursos marins, ja sigui telefònicament o enviant un missatge a l’adreça de correu electrònic: reservesmarines@dgpesca.caib.es.

A) Pesca professional d'arts menors

Només poden ser autoritzades les embarcacions adscrites a les confraries de pescadors de Palma i del Port d'Andratx, i les que adscrites a una altra confraria, puguin demostrar l’habitualitat en la pesca a la zona de la reserva marina.

B) Pesca recreativa i marisqueig

1. Terra

Segons la zona de la reserva marina hi ha la següent regulació:

Reserva marina (excepte les zones especials de busseig i la zona entre cala de s’Art i el Morro d’en Feliu):

 • Canya/Volantí, amb un màxim de 2 línies per pescador; màx. 6 hams ≥ 7 m.
 • Potera, màx. 1 per pescador.
 • L’spinning.
 • Ormejos tradicionals, amb l’autorització específica.
 • Fitora.
 • Salabre.
  Recol·lecció de puu.
  La pesca i el marisqueig entre cala de s’Art i el Morro d’en Feliu estan prohibits.

Zona especial de busseig de l’illa del Toro:

No està permesa

Zona especial de busseig de les illes Malgrats:

Permesa entre l’1 de gener i 30 d’abril, encara que no des dels illots.

Canya, amb un màxim d’1 línia per pescador, màx. 6 hams ≥ 7 mm.

2. Embarcació i artefactes flotants

Segons la zona de la reserva marina hi ha la següent regulació:

Reserva marina (excepte les zones especials de busseig):

 • Canya/Volantí, amb un màxim d’1 línia per pescador; màx. 4 hams ≥ 7 mm i ≥ 5,7 mm per a raors.
 • Potera, màx. 1 línia per pescador amb 2 poteres.
 • Fluixa, amb un màx. de 2 línies per embarcació.
 • Curricà de fons, amb un màx. d’1 línia per embarcació.
 • L’spinning.

Zona especial de busseig de l’illa del Toro:

No està permesa

Zona especial de busseig de les illes Malgrats:

 • Canya/Volantí, amb un màxim d’1 línia per pescador; màx. 4 hams ≥ 7 mm i ≥ 5,7 mm per a raors, entre l’1 d’octubre i el 30 d’abril.
 • Potera, màx. 1 línia per pescador amb 2 poteres, entre l’1 d’octubre i el 31 de desembre.


Per pescar des d'embarcació cal una autorització triennal específica. L'autorització es pot sol·licitar de forma telemàtica al següent tràmit: autorització pesca des d'embarcació.

A efectes del seguiment de l'activitat pesquera i l'evolució dels recursos marins els armadors de les embarcacions autoritzades hauran de dur un registre de les captures obtingudes, o bé formalitzant els registres de captura que es poden descarregar clicant sobre l’enllaç: PDF  Registre_activitats_Toro_i_Malgrats_CAT.pdf, o bé a través de l'aplicació mòbil Diari de Pesca Recreativa.

Per a més informació sobre l'aplicació mòbil, clicar sobre l'enllaç: Diari de pesca recreativa.

No presentar el registre de captures comportarà la pèrdua de la llicència.

Enllaç al web per obtenir més informació sobre les llicències de pesca. Enllaç web.

 

C) Activitats subaquàtiques

Requereix d’un permís individual o col·lectiu, que lliura l’òrgan competent en la matèria. Enllaç web.

Les immersions en apnea són lliures a tota la reserva marina.

En tots els casos, queda prohibit als bussejadors d’escafandre o en apnea dur, tan en la immersió com en les embarcacions, qualsevol tipus d’instrument que es pugui utilitzar per a la pesca o l’extracció d’espècies marines (excepte del ganivet de seguretat).

No està permès bussejar a l'interior de les coves marines. A les zones especial de busseig no es permet als bussejadors individuals realitzar immersions nocturnes.

D) Altres activitats

La Direcció General de Pesca i Medi Marí pot autoritzar la presa de mostres de flora i fauna marines amb finalitats científiques.

 

Per a més informació, veure la normativa de la reserva marina.