Torna

Les reserves marines a les Illes Balears

Plànol de situació i zonificació


Dins la reserva hi ha tres zones amb diferent nivell de protecció:

  • Zona de protecció especial, amb dos espais: A i B. La zona A està situada entre cala Barril i el pla de Mar. En aquest espai no es permet cap tipus d’activitat extractiva com la pesca, ni tampoc el busseig amb escafandre autònoma. El fondeig sobre les praderies de fanerògames està prohibit. La zona B comprèn tota la part del sud-est de la badia de Fornells, fins a la punta de ses Salines, l’única diferència amb la zona A és que s’hi pot autoritzar la pesca professional d’arts menors amb limitacions.
  • Zona de veda per a la pesca recreativa (zona D), està compresa entre el Cap Gros i ses Penyes blanques. En ella no es pot practicar la pesca recreativa ni des de la costa ni des d’embarcació. La pesca professional i el busseig amb escafandre hi estan permesos. Aquesta zona de veda es declara per un període de tres anys i ha de ser objecte de seguiment científic i pesquer.
  • La resta de reserva marina (zona C), on de forma regulada hi estan permesos els usos com la pesca professional, la pesca recreativa, el busseig amb escafandre.

zonificacio