Les reserves marines a les Illes Balears

 

Plànol de situació i zonificació


S’han definit dins la reserva tres àrees amb diferent nivell de protecció:

  • La zona A, entre cala Barril i el pla de Mar, de reserva integral o de protecció màxima, on no es permet cap activitat extractiva ni ancorar sobre les praderies de fanerògames marines.
  • La zona B, que comprèn tota la part del sud-est de la badia de Fornells, fins a la punta de ses Salines, on només s’autoritza la pesca professional d’arts menors a l’hivern.La resta de reserva o zona C, on es permeten la pesca professional i el busseig esportiu amb autorització expressa de la Direcció General de Medi Rural i Marí, i la pesca recreativa, subjecta a la regulació vigent.

Veure mapa gran

 

A tota la reserva estan prohibides la pesca d’arrossegament, la d’encerclament, la de palangre i la submarina, i també la captura de peixos i d’invertebrats les poblacions dels quals actualment estiguin amenaçades. Entre aquestes espècies cal esmentar els peixos Squatina spp., Scyliorhinus stellaris, Mustelus spp., Dasyatis spp., Hippocampus spp., Nerophis spp. i Syngnathus spp., i els invertebrats Maja squinado, Scyllarides latus, Charonia rubicunda, Astraea rugosa i Octopus macropus. Comunitats bentòniques de la Reserva Marina del Nord de Menorca.