Torna

Les reserves marines a les Illes Balears

Plànol de situació i zonificació

Dins l’àmbit de la reserva hi ha establertes tres zones amb diferents graus de protecció: la zona de protecció màxima (reserva integral), al llevant de l’illot de s’Espardell, on estan prohibits qualsevol extracció de recursos, l'ancoratge i la immersió amb escafandre; la zona de veda temporal per a la pesca recreativa que es troba entre els illots de s'Espardell i s'Espalmador, i la resta de la reserva.

A tota la Reserva estan prohibides les modalitats de pesca d’arrossegament, la d’encerclament, la de palangre i la submarina, així com la captura de peixos i d’invertebrats les poblacions dels quals actualment estiguin amenaçades. Entre aquestes espècies cal esmentar els peixos Squatina spp., Scyliorhinus stellaris, Mustelus spp., Dasyatis spp., Hippocampus spp., Nerophis spp. i Syngnathus spp., i els invertebrats Maja squinado, Scyllarides latus, Charonia rubicunda, Astraea rugosa i Octopus macropus.

Freus d'Eivissa i Formentera

 

 Comunitats bentòniques de la Reserva Marina dels Freus d'Eivissa i Formentera.