Torna

Les reserves marines a les Illes Balears

Plànol de situació i zonificació

La Reserva Marina de l’Illa de l’Aire està delimitada per les coordenades que s’indiquen a continuació, referides al sistema geodèsic ETRS 89, sistema de coordenades geogràfiques en graus i minuts decimals:

 • 39º 48,844’ N / 4º 14,924’ E (Punta des Xoriguer)
 • 39º 48,386’ N / 4º 14,917’ E (intersecció amb la línia de base recta)
 • 39º 47,830’ N / 4º 16,986’ E (vèrtex “I. de l’Aire W” de les línies de base recta)
 • 39º 47,386’ N / 4º 17,740’ E (vèrtex “I. de l’Aire E” de les línies de base recta)
 • 39º 49,388’ N / 4º 18,369’ E (intersecció amb la línia de base recta)
 • 39º 49,910’ N / 4º 18,225’ E (Punta des Rafalet)

Dins la Reserva Marina de l’Illa de l’Aire s’estableix una zona especial de busseig en el perímetre marí de l’illot, definida pels punts geogràfics següents, referits al sistema geodèsic ETRS 89, sistema de coordenades geogràfiques en graus i minuts decimals:

 • 39º 48,627’ N / 4º 15,735’ E (Punta de Biniacolla)
 • 39º 48,176’ N / 4º 15,699’ E (intersecció amb la línia de base recta)
 • 39º 47,830’ N / 4º 16,986’ E (vèrtex “I. de l’Aire W” de les línies de base recta)
 • 39º 47,386’ N / 4º 17,740’ E (vèrtex “I. de l’Aire E” de les línies de base recta)
 • 39º 49,388’ N / 4º 18,369’ E (intersecció amb la línia de base recta)
 • 39º 49,910’ N / 4º 18,225’ E (Punta des Rafalet)

Presentación2.jpg