Torna

Les reserves marines a les Illes Balears

Regulació d'activitats

Seguidament s'exposen els aspectes bàsics de les activitats permeses dins la reserva marina.

En cas de necessitar més informació o resoldre algun dubte es pot consultar l'apartat de normativa, o bé contactar amb el Servei de Recursos Marins ja sigui telefònicament o enviant un missatge a l'adreça de correu electrònic: reservesmarines@dgpesca.caib.es

 1. La pesca professional d'arts menors
  • La pesca professional d’arts menors és permesa excepte a la zona de protecció especial. Dins la reserva, bàsicament hi treballen les embarcacions adscrites a les confraries de Santanyí i de la Colònia de Sant Jordi.

   imatge1

  • Els ormeigs permesos d’arts menors són: els tremalls, els boleros, les xarxes molleres i gerreteres. Quant els arts de parada, es poden utilitzar la solta, l’almadrava i la moruna. Altres aparells utilitzables són: la llampuguera, el palangró, la fluixa, el curricà de fons, el volantí, la potera, la nansa per a llagosta i el caduf per al pop.
  • La pesca d’arrossegament es pot dur a terme a fondàries superiors als 50 metres. Només poden ser autoritzades les embarcacions adscrites a la Confraria de Pescadors de Santanyí. Aquestes embarcacions han de dur caixa blava o altre sistema de control equivalent. Hi ha un període de veda per a la pesca d’arrossegament que va des de 16 de juliol fins al 15 d’agost, i un període d’horari reduït (de les 5.30 h a les 9.00 h) entre l’1 i el 15 de juliol i entre el 16 i el 31 d’agost.

B) La pesca recreativa

  • Amb canya o línia de mà, es pot practicar excepte a la zona de protecció especial i a la zona de veda per a la pesca recreativa.
  • Els ormeigs permesos són: el volantí i la canya (un sol ormeig per pescador des d’embarcació), amb un màxim de 6 hams des de terra i 4 des d’embarcació, la potera, la fitora (només per a la pesca diürna), el salabre, la fluixa, el curricà de fons i els ormejos tradicionals.

   imatge2

  • Per a totes les modalitats de pesca recreativa, excepte per a la pesca del raor, s'estableix una mida mínima de l'ham de 7 mm d'amplària interior (sinus).
  • La pesca submarina hi està permesa, excepte a les següents zones:
   • Zona de protecció especial
   • Zona de veda de pesca recreativa
   • Àmbit marí del Parc Natural Maritimoterrestre Es Trenc-Salobrar de Campos

    - Es pot practicar els dilluns, dimarts, dissabtes, diumenges i festius.

    - Per practicar la pesca submarina cal una autorització individual específica, que té una durada d’un any. Enllaç per obtenir l’autorització.

    - Els pescadors submarins han de comunicar les captures obtingudes a la Direcció General. Enllaç per obtenir el full de captures

  • Es pot mariscar puu amb 1 corda i 2 bous per recol·lector.

Les competicions amb mort no hi estan permeses.

Per obtenir més informació sobre les llicències de pesca. Podeu visitar l’Enllaç web.

C) El busseig esportiu

   • El busseig amb escafandre autònom es pot practicar, excepte a l'àrea de protecció especial.
   • Requereix d'un permís individual o col·lectiu, que lliura l'òrgan competent en la matèria. Enllaç web.
   • Les immersions en apnea són lliures a tota la reserva marina.

   • En tots els casos, queda prohibit als bussejadors d'escafandre o en apnea dur, tant en la immersió com en les embarcacions, qualsevol tipus d'instrument que es pugui utilitzar per a la pesca submarina o l'extracció d'espècies marines (llevat del ganivet de seguretat).
   • Es prohibeix l’alimentació o “feeding” de les espècies.

  D) Altres activitats

  La pràctica del busseig i la presa de mostres de flora i de fauna amb finalitats científiques, les ha d’autoritzar expressament la Direcció General competent.

  desc_Regulació_Migjorn.jpg

  imatge5