Torna

Les reserves marines a les Illes Balears

desc_Imatge_Diari_de_Pesca.jpg

Per facilitar la declaració de les captures obtingudes des d’embarcació, s’ha creat l’aplicació mòbil DIARI de PESCA RECREATIVA. 

L'aplicació també conté informació d’interès pels pescadors com les talles mínimes dels peixos, les limitacions de captura, les espècies no capturables, etc. I permetrà al pescador disposar d'un registre històric de les seves sortides i les captures obtingudes.

desc_Screenshot_20180907-142810.png

L'ús de l'aplicació és voluntària i per tant es manté l'opció de seguir fent les declaracions de captures en paper.

Per conèixer l’aplicació, seguidament s’adjunta una Guia d'ús, i un full de sol·licitud per si hi estau interessats.

 Per donar-se d’alta a l’aplicació hi ha les següents opcions:

 1. Entregar la sol·licitud als guardes de la reserva marina.

 2. Enviar la sol·licitud per correu postal a:

                              Servei de Recursos Marins

                             C/ de la Reina Constança, 4.

                              07006 Palma

 3. En cas de disposar de signatura electrònica es pot enviar la petició, a l’adreça electrònica: diaridepesca@dgpesca.caib.es.

Sol.licitud Diari de Pesca Recreativa_cat_2018.pdfSol.licitud Diari de Pesca Recreativa

GUIA DIARI DE PESCA RECREATIVA_cat.pdfGuia Diari de Pesca Recreativa