Torna

Les reserves marines a les Illes Balears

Regulació d'activitats

Seguidament s’exposen els aspectes bàsics respecte a les activitats regulades dins la reserva marina.

En el cas de necessitar més informació o resoldre algun dubte, o bé es pot consultar l’apartat de normativa, o bé contactar amb el Servei de Recursos marins, ja sigui telefònicament o enviant un missatge a l’adreça de correu electrònic: reservesmarines@dgpesca.caib.es.


A) Pesca professional d'arts menors

Només poden ser autoritzades les embarcacions adscrites a la confraria de pescadors d'Andratx, i les que adscrites a una altra confraria, puguin demostrar l’habitualitat en la pesca a la zona de la reserva marina.


B) Pesca recreativa des de terra

Està permesa excepte des de la costa de sa Dragonera i els illots.


C) Pesca recreativa des d'embarcació


Fluixa: màxim 2 línies per embarcació.

Curricà de fons: màxim 1 línia per embarcació.

A efectes del seguiment de l'activitat pesquera i l'evolució dels recursos marins els armadors de les embarcacions autoritzades hauran de dur un registre de les captures obtingudes, o bé formalitzant els documents que subministrarà l'Administració amb l'autorització, o bé a través de l'aplicació mòbil Diari de Pesca Recreativa. No presentar el registre de captures comportarà la pèrdua de la llicència.

Per a més informació sobre l'aplicació mòbil, clicar sobre l'enllaç. Diari de pesca recreativa

Sol·licitud del Diari de Pesca Recreativa

Enllaç al web per obtenir més informació sobre les llicències de pesca. Enllaç web.


D) Busseig esportiu

Requereix d’un permís individual o col·lectiu, que lliura l’òrgan competent en la matèria. Enllaç web.

Les immersions en apnea són lliures a tota la reserva marina.

E) Altres activitats

La Direcció General de Pesca i Medi Marí pot autoritzar la presa de mostres de flora i fauna marines amb finalitats científiques.