Les reserves marines a les Illes Balears

 

Descripció

La Reserva Marina del Nord de Menorca, creada al juny de 1999 (BOIB núm. 81, de 24 de juny) en el marc de la política de gestió pesquera de la Conselleria d’Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears, es troba situada al litoral de la tramuntana de Menorca. Es caracteritza pel bon estat de conservació i per l’elevat atractiu de la natura i del paisatge que conté, i això és vàlid també per als seus fons, que ben a prop de la costa ja superen els 30 metres de fondària, i que presenten una gran heterogeneïtat i varietat d’hàbitats. Per l’interès ecològic, es poden destacar l’escull barrera de posidònia de sa Nitja, les comunitats superficials d’algues del gènere Cystoseira, la varietat de comunitats infralitorals fotòfiles i les extenses zones rocoses, amb una bona representació d’espècies bentòniques d’interès conservacionista. Entre aquestes darreres es destaquen espècies com el corall vermell (Corallium rubrum), els mol·luscs Pinna nobilis (nacra) i Lithophaga lithophaga (dàtil de mar), i els crustacis Palinurus elephas (llagosta) i Scyllarides latus (cigala).

D’altra banda, l’àmplia badia de Fornells, de fons predominantment tous, presenta unes característiques ecològiques particulars, amb importants comunitats de les fanerògames (plantes superiors) marines Cymodocea nodosa i Zostera noltii, així com d’algues amb sistemes rizoides de fixació, com Caulerpa prolifera, Flabellia petiolata i Halimeda tuna. Una part d’aquesta badia està greument degradada per l’activitat d’aqüicultura que s’hi dugué a terme al final dels anys vuitanta, i la inclusió dins la reserva n’ha de permetre la regeneració natural.

Quant a les comunitats de peixos de la reserva, hi són presents les típiques espècies del litoral mediterrani. Cal destacar, a més, la presència de la llagosta (Palinurus elephas) en aigües de certa fondària (entre els 25 i 150 metres), la pesca de la qual té una gran importància econòmica a Menorca.

Observant la configuració de la costa i un mapa batimètric de la reserva, es pot predir que la diversitat d’hàbitats i de comunitats bentòniques deu ser elevada. Efectivament, la presència de badies, cales, penya-segats i una àmplia zona marcada per la isòbata dels 45 metres, fan que la reserva tengui un elevat quocient quant a diversitat d’hàbitats i àrea protegida. Fins enguany s’hi han comptabilitzat 628 espècies bentòniques, la majoria de les quals són algues rodofícies, peixos i mol·luscs, i fins a 35 comunitats diferents.

La reserva comprèn 5.119 hectàrees marines, des de la badia de Fornells, a llevant, fins al cap Gros, a ponent.