Torna

Races autòctones de les Illes Balears

Vaca menorquina


Característiques més destacades

El cap és de perfil subconvex i relativament curt. Sense banyes, hi destaca el front amb tupè. El morro és ample, els ulls oblics i les orelles grosses, parcialment caigudes i amb abundant pilositat interna.

El coll és de longitud mitjana, moderadament musculat i proveït d’una lleugera barballera. El cos és profund, i el ventre, ample. La línia dorsolumbar és recta, i la gropa és ampla i angulosa, amb un naixement alt de la coa, que és llarga i amb un floc de pèl a l’extrem.

Les extremitats són de longitud mitjana a llarga, i els aploms, correctes. Els potons són amples i forts.

Vaca menorquina - Característiques més destacadas

El braguer, ben implantat, és abundant i ben irrigat, i disposa d’uns quarterons harmònics i de pell fina, més aviat propis de races d’aptitud lletera.

El pèl és fi i curt, i la pell és gruixada, amb les mucoses rosades, tot i que s’accepta en les femelles les mucoses de color pissarra.

El pelatge és generalment roig, i pot variar des de ros clar a castany fosc.