Torna

Races autòctones de les Illes Balears

Porc negre


Caràcters generals

Són animals harmònics, rústics, de marcat tipus ambiental i forts; les femelles són bones reproductores i amb gran instint maternal.

Porc negre - Caràcters generals

Són de grandària mitjana, de perfil frontonasal subcòncau i d’ossada fina.

La pell és de coloració negra i tonalitat pissarra.