Torna

Races autòctones de les Illes Balears

Cavall mallorquí


Caràcters generals

És un animal de caràcter tranquil, fort, rústic i molt sobri.

Cavall mallorquí - Caràcters generals

És de conformació eumètrica, sublongilínia i de perfil frontonasal lleugerament convex.

La silueta és esvelta, i el color de la seva capa és negre.