Torna

Races autòctones de les Illes Balears

Indiot mallorquí


Caràcters generals

És un animal de grandària mitjana, de temperament tranquil, rústic i, en general, fàcil de manejar.

En condicions de cria, els mascles fan de 6 a 7 quilos de pes viu, i les femelles, de 4 a 5 quilos, pesos que se superen amb facilitat en condicions d’engreix per a sacrifici.

Indiot mallorquí - Caràcters generals

El plomatge és negre, amb tonalitats verdoses, sense clapes de cap altre color.