Torna

Races autòctones de les Illes Balears

Gall d'Indi de Menorca


Caràcters generals

Malgrat la gran variabilitat que presenta la població d’aquestes aus de Menorca a dia d’avui, es poden assenyalar una sèrie de trets que marquen la diferència amb altres poblacions i, concretament, amb la mallorquina.

És un animal de grandària mitjana grossa, de temperament tranquil, rústic i, en general, fàcil de manejar.

Gall d'Indi de Menorca - Caràcters generals

En condicions de cria, els mascles superen d’adults els 10 quilos de pes, mentre que les femelles superen amb facilitat els 5-6 quilos.

El plomatge és molt variat.