Torna

Races autòctones de les Illes Balears

Ase balear


Caràcters generals

Són animals molt rústics, nobles, de temperament sanguini i nerviós i de gran fortalesa física.

La seva conformació és subhipermètrica, sublongilínia i de perfil frontonasal còncau.

Ase balear - Caràcters generals

El tipus general correspon a un animal estirat i esvelt.

El color de la capa és negre pansa.