Torna

Races autòctones de les Illes Balears

Ànnera mallorquina


Caràcters generals

L’ànnera mallorquina és de grandària mitjana, amb un pes aproximat als tres quilos, els mascles, i dos quilos i mig, les femelles.

Ànnera mallorquina - Caràcters generals

Té un marcat dimorfisme sexual que es manifesta principalment en el plomatge.

El seu posat és horitzontal i la forma del cos és quasi el·líptica.