Torna

Races autòctones de les Illes Balears

Ovella mallorquina


Caràcters generals

És un animal harmònic, rústic, de temperament tranquil, de llana basta de color blanc, que es presenta amb blens de forma variable.

Ovella mallorquina - Caràcters generals

La grandària corporal varia molt amb les condicions i les zones d’explotació, però oscil·la entre els 35 i 65 kg de pes viu en les femelles adultes.