Torna

Races autòctones de les Illes Balears

Colom de Pinta o d'Esbart


Caràcters generals

És un colom de grandària mitjana a petita i de posat quasi horitzontal.

D’aire despert i alegre, pertany al grup de coloms de vol, el qual fa en esbart, i forma un bloc més o menys compacte. Destaca per les distintes varietats en el disseny i els colors del plomatge.

Colom de Pinta o de Esbart - Caràcters generals

El seu pes oscil·la de 260 a 290 grams, i la longitud des de la punta del bec fins a l’extrem de la coa és d’uns 25–30 cm.