Torna

Races autòctones de les Illes Balears

B

Barballera
Plec penjant que fa la pell de sota el coll en el bou i en altres animals. Arracades que porten certes cabres sota el coll.
Castellà: Papada.

Barbó
Penjoll de pèl que tenen els bocs i les cabres davall el morro baix.
Castellà: Barba.

Barbons
En els galls i gallines, excrescències carnoses pèndoles, generalment vermelles i parl·leles, situades entre la boca i el coll.
Castellà: Barbillas.

Barrat
Plomatge conformat per plomes creuades per barres paral·leles d'un color diferent al base de la ploma.
Castellà: Barrado/-a.

Bec
Part de les mandíbules de les aus revestida d'una beina còrnia, que els serveix per agafar coses, especialment els aliments, i d'arma d'atac i de defensa.
Castellà: Pico.

Bel
Crit que fan les ovelles i les cabres.
Castellà: Balido.

Belar
Fer bels els animals (ovelles i cabres).
Castellà: Balar.

Bèstia
Animal quadrúpede, especialment de càrrega.
Castellà: Beastia; Animal de carga.

Bestiar
Conjunt d'animals (bèsties) d'una mateixa espècie, generalment quadrúpedes, dels que es crien per al servei i la utilitat de l'home.
Castellà: Ganado.

Bigarrat
Que el pèl o llana dels animals mamífers presenta diversos colors distribuïts de forma inharmònica per tot el cos.
Castellà: Abigarrado.

Ble
Floc de cabells que penja. Per extensió a l'ovella: Floc de fibres de llana que penja.
Castellá: Mechón.

Bragada
Entrecuix del cavall i d'altres animals.
Castellà: Bragada.

Braguer
Mamelles d'una vaca, d'una cabra, d'una ovella i d'altres quadrúpedes.
Castellà: Ubre; Mamas.

Bram
Crit d'ase. Per extensió: Crit d'altres animals.
Castellà:  Bramido; Rebuzno.

Bramar
L'ase, fer brams. Per extensió: Altres animals, fer crits.
Castellà: Bramar; Rebuznar.

Bramul
Crit del bou i d'animals afins. Variant: Mugit.
Castellà: Mugido, Bramido.

Bramular
Fer bramuls. Variant: Mugir.
Castellà: Mugir; Bramar.

Burell
Color gris fosc (mescla de marró, negre i blau). Es sol referir a color d'animals amb un color indefinit. Per exemple: "Un ase burell".
Castellà: Pardo; Ceniciento.