Torna

Races autòctones de les Illes Balears

Ca de conills de Menorca


Caràcters generals

A causa principalment de la manca d’un prototipus definit per a aquesta agrupació, n’hi ha molta variació morfològica, ja que la selecció s’ha fet fonamentalment segons les necessitats del caçador.

Ca de conills de Menorca - Caràcters generals

La majoria d’exemplars són de grandària mitjana–petita, malgrat que hi ha també animals més grans i alts.