Torna

Races autòctones de les Illes Balears

Vaca mallorquina


Orígens

Els experts en etnologia zootècnica diuen que aquest tipus de boví deriva del Bos primigenius, que arribà a la Mediterrània occidental des d'Egipte, i que s'escampà posteriorment per tot el nord d'Àfrica i el sud de la península Ibèrica.

Vaca mallorquina - Orígens

El comerç marítim entre els diferents països d'aquesta àrea, del qual les Illes Balears eren una plataforma logística ideal, va afavorir la presència d'aquest tipus de bestiar, que s'ha mantingut fins a dia d'avui amb un més que acceptable grau de puresa.