Torna

Races autòctones de les Illes Balears

Porc negre


Dades generals

És un dels animals domèstics que primer es varen establir a les nostres Illes, el qual s’ha mantingut en explotació productiva fins al dia d’avui, a causa de l’especial incidència que ha tengut en l’economia familiar de la població rural durant molts de segles. És una raça ben definida i amb unes característiques que la diferencien molt clarament d’altres races foranes.

La raça disposa de Llibre genealògic, publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de 24 de juny de 1999. juny de 1999.

Porc negre - Dades generals

El porc negre es cria i manté amb el sistema clàssic extensiu, en l’actualitat, més semiextensiu, amb l’aprofitament directe de molts de vegetals, poc consumits per les altres espècies.

El ressorgiment d’aquesta raça, iniciada a principis dels anys vuitanta per l’estirada comercial deguda a la voluntat de posar en el mercat productes d’una alta qualitat i garanties d’elaboració, s’ha consolidat, actualment, mitjançant l’establiment de la denominació específica Sobrassada de Mallorca, que preveu com a varietat la Sobrassada de Mallorca de Porc Negre, i que ha permès, a través del Consell Regulador, l’establiment d’una normativa i de caus comercials per tal d’aconseguir i difondre uns productes de màxima qualitat, que han consolidat ja la seva presència en el mercat, amb el natural benefici per l’assentament i millora de la raça.