Torna

Races autòctones de les Illes Balears

Porc negre


Característiques més destacades

El cap és de grandària mitjana, prim, amb les galtes grosses i gruixades, i el nas gruixat, sense fer punta. Les orelles no són molt grosses, inclinades cap a davant i sensiblement tombades respecte a la línia longitudinal del cap.

El coll és curt, ample i musculat, i a la part de baix té un parell de mamelles grans. El cos té el pit ample i les costelles arquejades. La línia dorsal és recta o lleugerament arquejada, la línia ventral un poc corbada, i presenta un mínim de cinc parells de mames normals. La gropa és llarga, ampla i un poc caiguda. Les cuixes i les anques són llargues i no molt amples. La coa és prima, de naixement alt i enrotllada en espiral.

Porc negre - Característiques més destacades

Les extremitats són ben aplomades, fines i relativament curtes. Els potons són de coloració negra.

La pell és fina, de coloració negra i tonalitat pissarra. El pèl és també de color negre, curt, i fi, i la seva quantitat sobre el cos és variable. La seva abundància en els animals dona la impressió que són més obscurs de color.