Torna

Races autòctones de les Illes Balears

Colom Borino


Dades generals

Pertany al grup de coloms de vol, tant en esbart com tot sol. La manera de volar en òrbites circulars el diferencia del vol del colom d’escampadissa, malgrat que conserva encara algunes característiques que provenen de les races que hi varen donar origen.

Colom Borino - Dades generals

Té l’estàndard reconegut des de 1994 per l’Entesa Europea d’Avicultura i Cunicultura, i el seu cens ha minvat molt els darrers anys, la qual cosa l’ha conduït a una fase crítica de supervivència.

Com passa en la majoria de races de coloms, és necessari establir alguns colomers de referència, almenys per al manteniment i la selecció de la seva morfologia, ja que avui en dia els vols d’esbart ja quasi no es practiquen, per les dificultats de manca d’espais adequats que habitualment acompanyen aquest tipus d’esport.