Torna

Races autòctones de les Illes Balears

Ovella roja mallorquina


Dades generals

Aquesta raça disposa ja de Llibre genealògic (BOIB 08.02.2007. Ordre de 26 de gener de 2007), que gestiona l’Associació de Ramaders de l’Ovella de Raça Roja.

El cens dels animals en puresa, obtingut a través lAssociació és reduit, però està augmentant aquests darrers anys.

Ovella roja mallorquina - Dades generals

Malgrat que no és una raça especialitzada en la producció càrnia, la seva treta principal és la venda de cries per a consum, amb un pes viu de 24-26 quilos.

Tradicionalment, i a causa a que aquesta raça és bona productora de llet, les cries no es desmamen fins al moment de la venda.

És un animal fonamentalment de pastura, molt rústic, acomodat als terrenys de climatologia seca, capaç d’aguantar les èpoques de sequera, la qual cosa fa que sigui molt apreciat a les àrees del sud de Mallorca i, especialment, als municipis de Llucmajor, Algaida, Montuïri i Campos.