Torna

Races autòctones de les Illes Balears

Ovella menorquina


Característiques més destacades

El cap té una grandària mitjana, amb el perfil frontonasal recte. Les femelles són generalment sulles, i els mascles, també, malgrat que presenten un percentatge cada vegada més alt d’exemplars amb banyes, de forma espiral tancada, que arriben a tenir una mida considerable. Les orelles són amples, un poc allargades i pendents, lleugerament encarades cap endavant.

El coll és curt, i el cos, allargat, d’amplària mitjana, amb la gropa ampla i un poc caiguda. La coa és llarga i sobrepassa els garrons.

Ovella menorquina - Característiques més destacades

La pell és gruixada, de color blanc uniforme, sense pigmentacions, amb un pèl de cobertura fort i de color blanc mat.

El velló és de tipus obert, de color blanc i sense brillantor; cobreix el cos fins a la regió de l’avantbraç i baixa, en alguns casos, fins a la canya de l’extremitat posterior. S’estén fins al cap i ocupa la regió frontal, formant la típica monya, i la part de la galta. Les fibres, que estan agrupades en metxes triangulars de distinta llargària, són gruixades i amb poques ones.

Les extremitats són fortes i la seva longitud les situa de curtes a mitjanes.