Torna

Races autòctones de les Illes Balears

Ovella mallorquina


Orígens

És una raça entroncada amb el bestiar oví de l’àrea insular mediterrània, del qual deriven també las races corsa, sarda i siciliana, totes, de temps enrere, molt relacionades pel comerç existent entre les illes d’aquesta mar.

Ovella mallorquina - Orígens

L’ovella mallorquina és el grup d’oví més extens de l’arxipèlag balear i es pot considerar històricament com una raça amb diversos ecotipus, com són el de pla i el de muntanya.

Els criteris i les actuacions introduïts durant la segona meitat del segle passat han conduït a l’estandardització d’aquesta raça, cosa que ha significat un gran pas per a la seva millora.