Torna

Races autòctones de les Illes Balears

Ovella eivissenca


Dades generals

És un animal de tipus equilibrat, molt rústic i tranquil, la qual cosa fa que sigui apreciat en el món rural. La seva aptitud és lletera, i els formatges derivats d’aquesta llet han estat sempre molt apreciats, malgrat que, en l’actualitat, les ovelles es conserven principalment per a la producció d’anyells, per a mantenir netes d’herba les terres i per a l’aprofitament dels rostolls.

Vaca mallorquina - Dades generals

Disposa de Llibre genealògic, publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de 7 de març de 2002, cosa que és una manifestació de la voluntat que té l’Administració autonòmica de mantenir aquesta raça.

Actualment, l’ovella de raça eivissenca és un animal testimonial, atès l’escàs nombre d’exemplars en puresa, ja que d’acord amb l’Associació de Productors d’Oví Eivissenc, el cens de reproductors que reuneixen el morfotipus desitjat és molt baix, la qual cosa motiva la presa de mesures urgents per a conservar-la, ja que està en perill molt greu d’extinció.