Torna

Races autòctones de les Illes Balears

Ovella eivissenca


Característiques més destacades

El cap és gros, amb la línia frontonasal de perfil convex. Tant els mascles com les femelles són sulls, i les orelles són relativament grosses, caigudes però sense tocar la cara.

El coll és llarg, i el cos és de proporcions allargades, amb la línia dorsolumbar que davalla lleugerament cap a la gropa, que és curta i una mica elevada. La coa és llarga i, normalment, no s’escurça ni es despunta.

Ovella eivissenca - Característiques més destacades

Les extremitats són altes, robustes, nues i ben aplomades.

La pell és gruixada, forta i pot presentar tres coloracions: blanca, negra i clapada de negre o marró a les zones distals. Hi ha un predomini de les pigmentacions de color rogenc sobre les negres, i una majoria total d’animals amb pigmentacions sobre la capa totalment blanca. El pèl que la cobreix és bast i sense llustre.

El velló s’estén per tot el cos, fins al cap i la part alta de les extremitats, i deixa la part baixa i el ventre desproveïts. La llana és de fibra gruixada i llarga, agrupada en flocs punxeguts, de superfície flexuosa i irregular. Per davall d’aquesta llana gruixada hi ha un estrat de llana més fina i curta.