Torna

Races autòctones de les Illes Balears

Ovella mallorquina


Dades generals

La raça disposa de Llibre genealògic, publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de 19 de maig de 2001.

El cens dels animals en puresa inscrits en el Llibre genealògic, s’està incrementant progressivament, igual que el nivell selectiu, gràcies a la bona feina de l’Associació de Ramaders de l’Ovella de Raça Mallorquina.

Ovella mallorquina - Dades generals

La producció més important és la de carn, ja que la seva treta principal és la venda de les cries per a consum, amb una producció molt apreciada per la gastronomia illenca, atesa la seva gran qualitat

És una raça rústica, bona mare i amb bones condicions lleteres, cosa que fa que sigui apreciada com a mare a les explotacions dedicades a la producció de carn.

És un animal fonamentalment de pastura, que aprofita la vegetació espontània, els rostolls i les fulles dels ametlers, però que de cada vegada depèn més de les pastures sembrades per a la seva alimentació directa, la qual cosa n’ha permès una planificació de la producció i una producció de cries al llarg de tot l’any.