Torna

Races autòctones de les Illes Balears

Ovella mallorquina


Característiques més destacades

Té el cap allargat però ben proporcionat, amb la línia frontonasal de perfil recte. Les femelles, generalment, són sulles, i en els mascles, un cert percentatge són banyuts. Les banyes dels mascles arriben a tenir una grandària considerable. Les orelles són mitjanes i situades en posició horitzontal.

El coll és curt, i el cos, allargat i ben proporcionat, amb el costellam un poc arquejat. La gropa és ampla, llarga i un poc caiguda.

Les extremitats són fortes i ben aplomades.

Ovella mallorquina - Característiques més destacades

La pell és elàstica i revestida de pèl fi, de color blanc brillant amb tonalitats daurades, malgrat que s’admeten algunes pigmentacions, sempre de mida molt reduïda (ovelles pigardes) a la vorera dels ulls.

El velló és de color blanc, de tipus obert o mig obert, amb blens de forma variable i predomini de la forma piramidal, que recobreix tot el cos, deixa lliures les extremitats des dels avantbraços, les cames, les aixelles i l’entrecuix, i arriba a la nuca i amb freqüència al front, on pot formar la típica monya. Desapareix progressivament de davall del ventre amb l’edat i, a causa de la longitud de la fibra, en ocasions arriba a formar un petit faldó als costats.