Torna

Races autòctones de les Illes Balears

Indiot mallorquí


Dades generals

És un animal molt vividor, que s’adapta facilment a les condicions ambientals. Les femelles són bones mares i molt covadores, fet que facilita la pervivència d’aquestes aus a les finques sense gaire cura.

Indiot mallorquí - Dades generals

La seva temporada de posta és la primavera, en tandes de 15-20 ous, que són blanquinosos amb un puntejat rogenc, i un pes aproximat d’uns 80 grams de mitjana. El període d’incubació és de 28 dies. Els indiotons són difícils de surar, i els criadors no els solen deixar a lloure fins que no han cappelat.

El cens actual no és molt abundant i està sempre en competició amb les aus híbrides d’explotació comercial, de creixement més ràpid i més musculades, per la qual cosa és urgent mantenir-ne alguns nuclis de cria en puresa, definir-ne l’estàndard oficialment, a l’efecte d’evitar-ne desviacions morfològiques, i millorar-ne la capacitat productiva sense perdre la gran qualitat que té la seva carn.