Torna

Races autòctones de les Illes Balears

Gallina de Mallorca


Dades generals

En l’actualitat, la situació de la gallina de raça menorquina és precària, ja que segons diverses dades publicades, el nombre d’animals en puresa relativa és escàs. A Mallorca, la seva presència és testimonial i més pròpia de col·leccionistes que de productors d’aviram.

Gallina de Mallorca - Dades generals

Aquesta situació indica ben clarament que és urgent un pla d’actuació per reconduir la situació i assentar genèticament a la nostra comunitat una de les races més internacionals de què disposam.

La presència d’un nucli important de cria d’animals en puresa a Sa Granja, centre regentat pel Consell Insular de Menorca, i la recent creació d’una associació de criadors d’aquesta raça, són un bon referent per a tirar endavant una tasca urgent per a la conservació i millora de la gallina de raça menorquina.